Back to All Events

Kaos in Croatia

  • Ponedjeljak, 6. 8. Crkva sv. Donata, 21 h Komorni vatromet (map)

Ponedjeljak, 6. 8.
Crkva sv. Donata, 21 h
Komorni vatromet
KAOS, gudački kvartet (Belgija)
Clara Evens, violina
Lotta Harju, violina
Amalija Kokeza, viola
Natania Hoffmann, violončelo
J. Haydn, D. Šostakovič
50,00 kn
/
Monday, August 6
St Donat’s Church, 9 p.m.
Chamber Fireworks
KAOS STRING QUARTET (Belgium)
Clara Evens, violin
Lotta Harju, violin
Amalija Kokeza, viola
Natania Hoffmann, cello
J. Haydn, D. Shostakovich
HRK 50,00


Postoje skladbe koje su u povijesti bile mnogo više od samo lijepe glazbe. Skladbe koje su mijenjale tijek razvoja formi, slušateljske percepcije, unosile u kolektivnu svijest skrivena značenja. Skladbe koje su bile prekretnice, stepenice, raskrižja. Takve su skladbe interpretima poseban izazov, jer njihova radikalnost i simbolika pobuđuju strahopoštovanje. Samo će pravi poznavatelji glazbene literature skladno balansirati između skladateljeva značenja i vlastite, izvođačke, individuacije. Nakon svojega prvog koncerta u jednoj briselskoj galeriji, članovi kvarteta Kaos, sve redom magistranti tamošnjeg Kraljevskog konzervatorija, prepoznali su međusobnu hrabrost da se uhvate ukoštac s upravo takvim skladbama. Naziv kvarteta dolazi iz grčke mitologije, prema kojoj je upravo kaos točka stvaranja. I to je misao vodilja koja ih navigira u njihovu zajedničkom radu. Suočavanje s onim što se čini najteže, poput gudačkih kvarteta Haydna i Šostakoviča koje će izvesti na ovogodišnjim Večerima, jer upravo su ta djela jedna od onih nakon kojih više ništa nije bilo isto, skladbe za koje se čini da prkose izvođenju samom.  
/
There are compositions that historically were more than just nice music; compositions that changed the development of forms or listeners’ perception; that introduced hidden meanings into the collective consciousness. Those compositions were turning points, steps and crossroads. Such compositions represent a special challenge to interpreters, because their radicalness and symbolism inspire respect. And only true connoisseurs of musical literature will harmoniously balance between the composer’s meaning and their own, performative individuation. After their first concert in a Brussels gallery, the members of the Chaos Quartet, all graduates of the Brussels Royal Conservatory, mutually recognized the determination to tackle precisely such compositions. The name of the quartet comes from the Greek mythology, where chaos is the verge of creation. And that is the leitmotif that leads them through their joint work. Confronting the thing that seems the hardest, like the string quartets by Haydn and Shostakovich, which they will perform on this year’s Evenings, because those works belong to the list of compositions that have changed everything; compositions that seem to provoke the performance itself.

Earlier Event: July 26
From Bach to Berio
Later Event: September 28
Strings Attached